Anders Lunneryd


Lundens Gård

Lundens Gård ligger i Gärdhems socken öster om Trollhättan. Gården finns omnämnd redan på medeltiden. Dessförinnan var här en kult- och offerplats för människorna i trakten. Anders Lunneryds farfar förvärvade gården 1942 och dagens brukare är tredje generationen som med sin familj lever här. På gården bor ytterliggare tre familjer - som hyresgäster. Allt som allt befolkar 17 personer Lundens Gård. Den ekologiska odlingen återupptogs 1999 och har fungerat förträffligt på de styva mullrika lerorna.


Kontakt

anders.lunneryd@telia.com

Telefon: 070-898 95 21