"smarta växter"

Senast uppdaterad: 2015-10-31 19:40:48

Oljerättika.

Oljerättika har en snabb rottillväxt och har betydligt större djup än vallgräsen. De tar därmed upp mer kväve från jordprofilen än rajgräs och bidrar också mer till en förbättrad markstruktur. Forskningen visar att oljerättikans rötter når ner till 2–2,5 meter i vissa profiler medan gräsrötterna stannar på 0,5–1 meters djup.

Varför köpa dyr traktordragen kultivator när du kan odla växter med ekosystemtjänster.


Structurator.

I en ny typ av oljerättika utgör roten hela 45 procent av växtens biomassa. Detta ska jämföras med 33 procent hos traditionell oljerättika och 20 procent i senap.

Den nya oljerättikan heter Markradis Structurator. Structurator är ett samlingsnamn på sorter av oljerättika där roten är betydligt längre och kraftigare än på andra sorter.
Fördelen med dessa typer av mellangrödor är att de luckrar jorden på ett bra sätt.

I en ny typ av oljerättika utgör roten hela 45 procent av växtens biomassa. Detta ska jämföras med 33 procent hos traditionell oljerättika och 20 procent i senap. 

Den nya oljerättikan heter Markradis Structurator. Structurator är ett samlingsnamn på sorter av oljerättika där roten är betydligt längre och kraftigare än på andra sorter.

Fördelen med dessa typer av mellangrödor är att de luckrar jorden på ett bra sätt.

 


 

Honungsört.

 

Honungsört, som härstammar från Kaliforniens kusttrakter, är en ettårig växt med blå eller lila blommor som blir ca 70 cm hög. Den har god marktäckande och ogräskvävande förmåga.

 

Den är inte kvävefixerande men har en god förmåga att ta upp växtnäring. Den har inga kända

 

växtföljdssjukdomar. Honungsört blommar ca 8 veckor efter sådd. Den gynnar bin, humlor och andra nyttiga insekter.

 

 Rödklöver.
 
Odlas främst som foderväxt men även viktig som gröngödsling och till frö. Stjälkarna blir upp till 1 m. långa och rotsystemet är kraftigt, starkt förgrenat och djupgående. Rotutvecklingen beror mycket på jordens tillstånd. I Sverige odlas olika sorttyper av rödklöver, diploida och tetraploida sorter av både medelsen och sen typ. ”Medelsen” och ”sen” har inte med skördetidpunkten i frövallen att göra utan beskriver klöverns utveckling i slåttervallen. Man får normalt lägre skörd och högre pris vid fröodling av tetraploida sorter jämfört med diploida sorter. Rödklöver ställer inte så stora krav på jordmånen men undvik de torraste odlingslägena.

Även om rödklöver har en djup pålrot är det viktigt med en bra vattenförsörjning när blomningen börjar.

2010 odlades 905 hektar ekologisk rödklöver i Sverige.