Vad är lantsorter?

Senast uppdaterad: 2013-02-11 23:38:52

Vad är lantsorter.

Med lantsorter avses sorter av nyttoväxter som odlades redan innan den vetenskapliga växtförädlingen vann insteg. De har utvecklats genom ett både medvetet och omedvetet urval hos de bönder och deras hustrur som har odlat demsamt under inverkan av rådande odlingsförhållanden.
Lantsorter av spannmålsväxter, såsom lokala sorter av råg, har till exempel valts utifrån deras bakegenskaper och goda smak samt deras odlingsegenskaper såsom vinterhärdighet.

 

Lantsort är ett samlingsbegrepp som kan användas för både lokala sorter och lantsorter. En lokal sort har förändrats mycket från sin ursprungliga form genom långvarig odling och urval.  Den kan ha utvecklats från en lokal sort närbesläktad med den vilda formen eller från en lantsort till en ny lantsort med lite andra egenskaper.
Spm, flaggblad.

Gemensamt för alla lantsorter är att de under en lång tid har anpassat sig till förhållandena på den plats där de odlats och utvecklats.